ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის

წმ. გრიგოლ ფერაძის უნივერსიტეტში მიმდინარეობს აზერბაიჯანულ ენოვანი სტუდენტებისათვის ქართული ენის სწავლების პროგრამა. ქართული ენის გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ. 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის