სტუდენტური თვითმმართველობა

წმ. გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის თვითმართველობა შედგება აქტიური სტუდენტებისგან რომლებიც ზრუნავენ სტუდენტებსა და მათ სტუდენტურ ცხოვრებაზე, იცავენ სტუდენტების წესებს,ხდის სტუდენტურ ცხოვრებას მეტად საინტერესოს, აქტიურსა და მრავალფეროვანს;

სტუდენტებს სთავაზობს უამრავ საინტერესო ღონისძიებას: საჯარო ლექციებს, ტრენინგებს, კულტურულ პროექტებს, სპორტულ აქტივობებს, გამოფენებსა და ა. შ.

 

 

  • პრეზიდენტი - საბა ბულისკერია
  • ვიცე-პრეზიდენტი - მედეა ჭიღლაძე
  • მოადგილე - მარიამ არავიშვილი
  • სპორტი - თორნიკე შელია, მარიამ განჯიაშვილი
  • ტურიზმი - თამთა ლუკავა
  • წვეულებები - ნინო ბეჟიტაიშვილი, მარიამ არავიშვილი, ნინო ჯვარშეიშვილი
  • ქველმოქმედება - ლიზა ღრეული
  • ხალხთან ურთიერთობა - მარიამ განჯიაშვილი

 

მიზნები და ფუნქციები:
• სტუდენტთა კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვა
• სტუდენტთა სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა
• სტუდენტთა ადმინისტრაციული და სასწავლო პრობლემების მოგვარება
• კულტურული, სპორტული, სამეცნიერო და სხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა
• სტუდენტთა შესაძლებლობებისა და ნიჭის გამოვლენა
• სხვა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან კულტურული, სპორტული და სხვა სახის ურთიერთობების დამყარება
• სტუდენტთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის მართვაში